Social ansvarlighed

Det sociale og miljømæssige ansvar, er meget vigtigt for os. Vi mener, at de mennesker, som er med til at producere vores varer, skal have mulighed for et ligeså godt liv, som vi selv har. Med andre ord; vi går ikke ind for at misbruge og udnytte andre mennesker for vores egen vindings skyld. De syersker, der syer BESSIE COPENHAGEN'S varer er alle voksne mennesker, som får en ordentlig løn. Arbejdsmiljøet er kontrolleret og reguleret i forhold til EU’s regler, og arbejdsforholdene er på niveau med de danske forhold.

Det sociale ansvar hos BESSIE COPENHAGEN udmøntes også i form af et miljømæssigt hensyn. Alt vandet, som bliver brugt på vaskerierne, der er tilknyttet produktionen bliver renset og genbrugt. Produktionen ligger i Europa, hvilket bevirker, at transporttiden bliver kortere og vi mindsker derved CO2-udslippet, da produkterne kan transporteres med lastbil i stedet for fly.

Alle knapper, nitter og lynlåse er nikkelfri, dette er et krav, som gælder for varer, der er produceret inden for EU, hvilket er til stor gavn for forbrugerne.